شصت‌ثانیه : ساختن نقطه شروع یا بازیابی برای ویندوز

تواناتک- وقتی یک برنامه جدید در ویندوز نصب می‌کنیم، ممکن است تنظیمات ویندوز ما به هم بریزد و مشکلاتی ایجاد بشود. در این ویدئو کوتاه می‌آموزیم که چگونه به تنظیمات قبلی بازگردیم.