خطرات استفاده از وای‌فای عمومی

تواناتک- شبکه‌های وای‌فای عمومیِ جعلی و بدون رمز عبورِ برای فریب کاربران از اسم‌هایی به ظاهر قانونی و معتبر استفاده می‌کنند. مجرمان سایبری می‌توانند عملیات بانکی شما و فعالیت‌تان در شبکه اجتماعی را رصد کنندو به اطلاعات حساب‌های‌تان دسترسی داشته باشند. آن‌ها همچنین می‌توانند ویروس‌ها و بدافزارها را به دستگاه شما منتقل کنند.