نحوه زمان‌بندی ارسال ایمیل در جیمیل و اوت‌لوک

تواناتک- خیلی از شما ترجیح می‌دهید ایمیل‌های‌تان را در زمان خاصی برای دیگران ارسال کنید؛ مخصوصا ایمیل‌های کاری‌تان را. از طرفی ممکن است نگران باشید که در زمان مورد نظر به اینترنت دسترسی نداشته باشید یا فراموش کنید که ایمیل را ارسال کنید. در این برنامه کوتاه به چگونگی زمان‌بندی کردن ایمیل‌ها می‌پردازیم.