پیش از فروش دستگاه هوشمند، چه کارهایی باید انجام دهیم؟

وقتی تصمیم می‌گیریم دستگاه هوشمندمان را بفروشیم، نگرانیم که چیزی از اطلاعات‌ مهم، شخصی و محرمانه‌مان روی آن باقی نماند. پس باید پیش از فروش، این اطلاعات را از بین ببریم؛ طوری که بازیابی آن‌ها هم ممکن نباشد. در این برنامه به روش انجام این کار می‌پردازیم.