راه‌کارهای نجات گوشی یا تبلتی که در آب افتاده است

اگر دستگاه هوشمند شما در آب افتاد، برای نجات آن باید چه کار کنید؟ بعد از خارج‌کردن فوری دستگاه از آب، آن را خاموش کنید و در صورت امکان، باتری آن را دربیاورید. در این وضعیت هرگز دستگاه‌تان را روشن نکنید. کارت حافظه و سیم‌کارت را از دستگاه خارج کنید و در جای خشک قرار دهید. محل قرار گرفتن سیم‌کارت و حافظه را به آرامی با دستمال یا حوله خشک کنید. از تکان‌دادن زیاد دستگاه خودداری کنید. به هیچ وجه کلیدهای دستگاه را فشار ندهید و آن را به شارژ متصل نکنید. دستگاه را دو تا سه روز در جایی که رطوبت ندارد بگذارید. مثلا در کشو یا ظرف برنج خشک دستگاه را در یک جعبه قرار دهید و چند بسته سیلیکاژل کنار آن بگذارید.