مراقب مهندسی اجتماعی فریب باش!

تواناتک- مهندسی اجتماعی چیست؟ مهندسی اجتماعی مجموعه‌ای از ترفندهایی است که هکرها استفاده می کنند تا اطلاعات حساس قربانیان‌شان را بدزدند. با ما باشید!