چه کسانی در توییتر می‌توانند شما را برچسب بزنند؟

تواناتک- شاید شما هم دوست نداشته باشید افراد ناشناس بدون اجازه، شما را در یک تصویر یا توئیت برچسب بزنند یا به اصطلاح تگ کنند. در این صورت به راحتی می‌توانید جلوی این کار را بگیرید.