نکات امنیتی برای گردانندگان کانال‌های سیاسی و اجتماعی

اگر یک کانال تلگرامی سیاسی، اجتماعی یا حقوق بشری دارید هرگز نباید از امنیت خود غافل شوید. این ویدیو را ببینید و نکات امنیتی را به کار ببندید.