چگونه از اضافه‌شدن ناخواسته به گروه‌های تلگرامی جلوگیری کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده که در تلگرام بدون اجازه و ناخواسته به گروهی اضافه شده باشید. شما به راحتی می‌توانید جلو انجام این کار را بگیرید. این ویدیو کوتاه را ببینید!