خدمات ارزش افزوده یا سرویس VAS

از سرویس خدمات ارزش افزوده یا VAS چه می‌دانید؟ آیا شما هم مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت استفاده بی‌اطلاع از این سرویس شده‌اید؟ این ویدیو را ببینید.