دلایل عملکرد ضعیف یک فیلترشکن

عملکرد ضعیف اپلیکیشن چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ استفاده تعداد زیادی از کاربران در یک ساعت، مشکل فنی سرورهای فیلترشکن و ... . این برنامه را ببینید!