آیا هوش مصنوعی بر ما غلبه خواهد کرد؟

همه ما درباره خطر توسعه هوش مصنوعی یا غلبه ماشین بر بشر و کنترل انسان توسط ربات‌ها شنیده‌ایم. اما آیا واقعا چنین چیزی ممکن است؟ 

جانل شِین - محقق هوش مصنوعی - می‌گوید: «خطر هوش مصنوعی این نیست که قرار است علیه ما انقلاب کند، بلکه قرار است دقیقا کاری را انجام دهد که ما می‌خواهیم.» او توضیح می‌دهد که هوش مصنوعی هنوز فاصله زیادی تا مغز انسان دارد.