چگونه حجم ویدئوهای ارسالی در تلگرام را کاهش دهیم؟

تواناتک- ارسال ویدیوهای پرحجم به دیگران، مقدار زیادی از ترافیک مصرفی ما و گیرنده را مصرف می‌کند. در این ویدیو می‌بینیم که راه چاره در تلگرام چیست.