شصت ثانیه: روش باز کردن حساب ایمیل در جی‌میل

شاید برای شما بازکردن ایمیل در جی‌میل کار آسانی باشد اما هستند افرادی که هنوز با ایمیل در جی‌میل و شیوه‌ی بازکردن ایمیل آشنایی کافی را ندارند. در این ویدئو کوتاه با این کار آشنا می‌شویم.