چگونه: غیرفعال‌کردن موقعیت مکانی در ویندوز ۱۰

برای حفظ امنیت در ویندوز ۱۰، بهتر است قابلیت موقعیت مکانی را غیرفعال کنید. برای نحوه انجام این کار، ویدیو را ببینید.

ویدیو های مرتبط