مخفی‌کردن فایل‌ها و پوشه‌ها در ویندوز ۱۰ و اندروید

تواناتک- بسیاری از کاربران ویندوز و اندروید فایل‌ها و پوشه‌های مهمی در کامپیوتر و دستگاه‌های هوشمندشان دارند که می‌خواهند از دست‌رس دیگران دور نگاه بدارند.از این‌رو دنبال یک راه خوب برای مخفی‌کردن آن‌ها هستند. در این برنامه می‌آموزیم که چگونه این دست فایل‌هاو پوشه‌هارا به راحتی و بدون نیاز به هیچ نرم‌افزاری مخفی کنیم.