نگاهی به الگوهای ترویج پروپاگاندا در تبلیغات جمهوری‌اسلامی - بخش ۴

در این ویدئو کوتاه نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در مورد فیک‌نیوزها در کشورهای پیشرفته جهان سخن می‌گوید و از راه‌کارهایی می‌گوید که هنگام رواج گسترده فیک‌نیوزها در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها انجام می‌دهند.

فایل صوتی برنامه