نگاهی به تاثیر سانسور و فیلترینگ بر اقتصاد، سلامت و فرهنگ

در این ویدئو کوتاه نیما راشدان و عرفان کسرایی از تاثیرات مخرب سانسور و فیلترینگ بر زندگی عموم شهروندان می‌گویند و اینکه برای مثال چگونه فیلترینگ یوتیوب و یا تلگرام می‌تواند در زندگی عادی شهروندان کشور اختلال ایجاد کند.