نگاهی به تاثیر سانسور و فیلترینگ بر اقتصاد، سلامت و فرهنگ - بخش ۲

لحظه‌ای فکر کنیم که در ۳۰ سال گذشته حکومت جمهوری‌اسلامی چه فاجعه‌ای بر سر فرهنگ دانشگاهی ایران با فیلترینگ اینترنت آورده است و چه‌قدر مانع بر سر پروژه‌های تحقیقاتی ایجاد کرده‌اند. در این ویدئو کوتاه به بخشی از این فجایع اشاره می‌شود.