نگاهی به تاثیر سانسور و فیلترینگ بر اقتصاد، سلامت و فرهنگ - بخش ۳

در این ویدئو کوتاه، نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، از تاثیرات فیلترینگ و سانسور اینترنت بر بخش پزشکی و سلامت شهروندان می‌گوید که چگونه این وضعیت جان شهروندان را مورد تهدید می‌دهد.