نگاهی به تاثیر سانسور و فیلترینگ بر اقتصاد، سلامت و فرهنگ - بخش ۴

در این ویدئو کوتاه، عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات فناوری، از فهرستی از آئین‌نامه‌های دولتی در ایران می‌گوید که برای ساماندهی فیلترینگ در ایران لحاظ می‌شود. مثلا در بند هفت آن آمده است که القای ناکارآمدی جمهوری‌اسلامی می‌تواند از مواردی باشد که محتوای شما را با فیلتر مواجه می‌کند.