پاسخ با توانا تک (قسمت چهارم)

تواناتک- طبق روال برنامه‌های قبل کارشناسان ما در «تواناتک» به پرسش‌های شما در حوزه‌های تکنولوژی و کامپیوتر پاسخ می‌دهند. شما نیز اگر پرسش یا پرسش‌هایی در این حوزه‌ها دارید با ما در میان بگذارید.