پاسخ با تواناتک - قسمت اول

تواناتک- این اولین برنامه «پاسخ با تواناتک» است. ما هر هفته در این برنامه به پرسش‌های شما کاربران عزیز در حوزه تکنولوژی و اینترنت پاسخ می‌دهیم و کامنت‌های شما عزیزان را می‌خوانیم.