پاسخ با تواناتک، قسمت دهم

 

تواناتک- در قسمت دهم برنامه «پاسخ با تواناتک» پاسخ سوال‌های شما داده می‌شود. کارشناسان تواناتک در این مجموعه ویدئوها به پرسش‌های شما در حوزه امنیت کامپیوتر و تکنولوژی پاسخ می‌دهند. شما نیز می‌توانید پرسش‌هایتان را با کارشناسان ما در میان بگذارید و پاسخ دریافت کنید.