پدرام روشن؛ از تحصیل پنهانی تا کشف هزاره

پدرام روشن سال ۱۳۵۶ در یک خانواده بهائی در ساری به دنیا آمد. در دوره راهنمایی و دبیرستان به دلیل عقیده دینی‌اش مدام آزار می‌دید و از برخی امتیازات تحصیلی محروم می‌شد. بعدها از دانشگاه بهائی فارغ‌التحصیل شد و تحصیلش را در آمریکا ادامه داد و یکی از اعضای تیم گوگل شد که به برتری کوانتومی رسید.