ممنوعیت سایه (shadow ban) در اینستاگرام چیست؟

تواناتک- از ممنوعیت سایه یا shadow ban چه می‌دانید؟ برای این‌که بدانید در این شرایط با چه محدودیت‌هایی مواجه می‌شوید و راه خروج از این ممنوعیت چیست، ویدیو را ببینید!