شصت ثانیه: جابجایی فولدرهای سیستم برای افزایش فضا در درایو سی

تواناتک- سیستم عامل ویندوز فولدرهایی را از پیش برای انواع فایل ها در درایو سی ایجاد می کند که اکثر برنامه ها ، فایل های خودشان را بطور اتوماتیک در این فولدرها ذخیره می کنند.به مرور زمان حجم زیاد این فولدر ها باعث کند شدن ویندوز و کاهش حجم فضا در درایو سی می شود . برای انتقال این فولدرها به درایوهای دیگر به این برنامه شصت ثانیه توجه کنید.