شصت ثانیه:جلوگیری از دسترسی اپ ها به ابزار جاسوسی در ویندوز

تواناتک- برای جلوگیری از دست‌رسی اپ های مختلف در ویندوز به ابزار جاسوسی مانند دوربین، میکروفون، جی پی اس و غیره چه باید کرد؟ در این ویدئو با چگونگی این امر آشنا می‌شوید.