شصت‌ثانیه: ساختن ویدئوآلبوم در اینستاگرام

تواناتک- برای پست‌کردن ویدئوهای طولانی در اینستاگرام که بیش‌تر از ۶۰ ثانیه هستند چه باید کرد؟ در این ویدئو کوتاه با چگونگی این کار آشنا می‌شویم.