از ضریح مجازی تا زیارت مجازی!

 

پس از همه‌گیری کرونا هیئت امنای اماکن مذهبی در سایت‌هایشان امکان زیارت مجازی را فراهم کردند. جمهوری اسلامی فضای مجازی را مرکز فساد می‌داند و آن را فیلتر می‌کند اما در راستای ایدئولوژی‌اش با تمام توان در این فضا حضور دارد. 

تلگرام