لشکر سایبریون

یزدی، فرمانده سپاه: لشکر سایبری سپاه تهران متشکل از ۱۴۴ گردان سایبری در فضای مجازی فعالیت می‌کند

تلگرام