«درمان» الکترونیک می‌شود

جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی: «با توجه به رشد تکنولوژی بسیاری از مشاغل در حال تغییر ماهیت هستند. موضوع درمان در عصر امروز باید بتواند از تکنولوژی‌های روز استفاده کند که یکی از این تکنولوژی‌ها، فناوری اطلاعات است.»

تلگرام