راه‌حل‌های رفع محدودیت حساب‌ اینستاگرام

تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات تماس
ارسال گزارش به اینستاگرام
مکاتبه با پشتیبانی اینستاگرام
معرفی حساب توسط دیگر کاربران
فعال‌کردن تایید هویت دو مرحله‌ای 
اطمینان از داشتن عکس پروفایل

نکته: این راهکارها قطعی و تضمینی نیست، بلکه احتمالا می‌تواند راه‌گشا باشد.

تلگرام