آیا هنگام استفاده از وی‌پی‌ان، مک‌آدرس مودم مخفی می‌شود؟

هنگام استفاده از VPN، آدرس اینترنتی(IP)  شما مخفی می‌ماند ولی سرویس‌دهنده اینترنت، چه با استفاده از فیلترشکن چه بدون آن، می‌تواند مک‌آدرس (آدرس فیزیکی) مودم شما را ببیند.


 

تلگرام