پیام‌رسان‌های آفلاین امن

به کاربران امکان می‌دهند که هنگام عدم دسترسی به اینترنت یا قطع کامل اینترنت از سوی حکومت، بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند؛ به‌ویژه برای حضور و هماهنگی در اعتراضات

۲ پیام‌رسان آفلاین امن:

- Fireside Messenger

- Briar

 

تلگرام