پیش از شرکت در تظاهرات...

 

پیش از شرکت در تظاهرات...

پیش از شرکت در تظاهرات:

۱- در تلگرام از گروه‌ها و کانال‌هایی که در آن فعال یا عضو هستید، خارج شوید. اگر هم مدیر کانال یا گروهی هستید، برای امنیت بیش‌تر شخص دیگری را مدیر کنید و خودتان از آن خارج شوید

۲- ایمیل خود را حتما چک کنید و ایمیل‌های مهم با محتوای حساس، که ممکن است برای شما دردسرساز شود، را حتما پاک کنید. پس از آن، حتما سطل بازیافت (Trash) را هم خالی کنید

تلگرام