پیش از شرکت در تظاهرات، در دستگاه هوشمند...

پیش از شرکت در تظاهرات...

از روی تلفن هوشمند پاک کنید:

- داده‌های مهم و حساس

- شماره تلفن افرادی که در صورت بازداشت شما به خطر می‌افتند

- اپلیکیشن‌هایی که ممکن است برایتان دردسرساز شود

- تاریخچه مرورگرها

 

تلگرام