پیش از شرکت در تظاهرات، در شبکه‌های اجتماعی...

پیش از شرکت در تظاهرات، در شبکه‌های اجتماعی...

- حساب‌های‌تان را غیرفعال کنید و از آن خارج شوید (Log out)

- گذرواژه حساب‌های‌تان را به شخصی مورد اعتماد بدهید که اگر بازداشت شدید، سریع حساب‌هایتان را حذف کند

تلگرام