پیش از شرکت در تظاهرات، در پیام‌رسان‌ها...

پیش از شرکت در تظاهرات، در پیام‌رسان‌ها...

- گفت‌وگوهای مهم و حساس‌ را پاک کنید

تا مخاطب‌ها نیز به خطر نیفتند و اطلاعات شخصی لو نرود

- از گروه‌های حاوی اطلاعات حساس خارج شوید و آن‌ها را حذف کنید

- از کانال‌هایی که ممکن است دردسرساز شود، خارج شوید

تلگرام