کاهش مصرف اینترنت اپ اینستاگرام در آی.او.اس

وارد تنظیمات اینستاگرام شوید

- وارد قسمت Account شوید
- به بخش Data USage بروید
- گزینه Use Less Cellular Data را فعال کنید

تلگرام