نشانه‌های سیستم آلوده به ویروس یا بدافزار

 

- کندشدن عملکرد 
- وجود پنجره‌های پاپ‌آپ
- رفتار مشکوک مرورگر
- عدم دسترسی به فایل‌ها و فولدرها
- ظاهر‌شدن فایل‌ها یا برنامه‌های ناآشنا

تلگرام