مقدمه امنیت دیجیتال - جلسه دوم

پیش از آغاز بحث در مورد محافظت کامپیوتر در برابر خطرات ناشی از ورود ویروس‌ها، نرم افزارهای جاسوس و یا سایر بدافزارهایی که در بخش اول توضیح داده شد. نیازمند توضیح موارد بسیار ابتدایی ولی حیاتی برای امنیت کامپیوترهای شخصی به صورت خلاصه هستیم.