محمدجواد آذری‌جهرمی؛ بازجوی فنی و وزیر قطع اینترنت

از جمله فعالیت‌های آذری‌جهرمی در وزارت اطلاعات، بازجویی از بازداشت‌شدگان و تهیه تجهیزات شنود و ردیابی بود. او سال ۱۳۹۶ از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر ارتباطات و فن‌آوری منصوب و به تحدید اینترنت مشغول شد. در این ویدیو با او بیش‌تر آشنا می‌شویم.

نسخه نوشتاری