تهیه نسخه پشتیبان از لیست مخاطبان و بازیابی آن در اندروید

تواناتک- یکی از اطلاعات مهم دستگاه‌های هوشمند، لیست شماره تلفن‌های مخاطبان است. بسیاری از ما همواره نگرانیم که اگر دستگاه ما با مشکلی روبهرو شد و لیست مخاطبانمان را از دست دادیم چه کار کنیم. در این برنامه با شیوه تهیه نسخه پشتیبان از لیست مخاطبان و بازیابی آن در اندروید آشنا می‌شویم.