سپاه چطور رمزارز استخراج می‌کند؟

 

سپاه پاسداران با چه برقی به استخراج رمزارز می‌پردازد، چه معیارهایی را رعایت می‌کند و پاسخگوی کیست؟ در این برنامه کاربری به نام دانیال از مشاهداتش می‌گوید و مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری، نیز در همین زمینه صحبت می‌کند.
این برنامه چکیده‌ای از گفت‌وگوی مفصلی است که تیرماه ۱۴۰۰ در کلاب‌هاوس تواناتک برگزار شد.