چگونه قابلیت کامنت‌گذاری در کانال‌های تلگرام را فعال کنیم؟

تواناتک- تلگرام در نسخه جدید خود این امکان را فراهم آورده که کاربران بتوانند در زیر مطالب منتشرشده در کانال‌ها نظرات خود را بنویسند؛ البته پیش از آن، مدیران کانال‌ها باید این قابلیت را فعال کنند. برای آشنایی با نحوه فعال‌کردن این قابلیت جدید تلگرام آشنا شوید، این ویدیو تماشا کنید.