چگونه: جلوگیری از اجرای برنامه‌ها هنگام بالاآمدن ویندوز

اجرای خودکار برنامه‌های غیرضروری همزمان با بالاآمدن ویندوز، سرعت سیستم عامل را کم می‌کند. پس بهتر است جلو اجرای خودکار برنامه‌ها را بگیریم و هر زمان که لازم بود آن‌ها را اجرا کنیم.