استفاده هم‌زمان از دو پیام‌رسان مشابه؛ قابلیت جدید دستگاه‌های سامسونگ

اگر کاربر سامسونگ هستید و دستگاه‌تان از اندروید ۷ به بالا پشتیبانی می‌کند، پس می‌توانید یک پیام‌رسان را دو مرتبه در دستگاه‌تان نصب کنید.