چطور قربانی ایمیل حاوی تصاویر آلوده نشویم؟

یکی از روش‌های متداول و ساده هکرها برای ردیابی کاربران، ارسال ایمیل‌های حاوی تصویر است؛ تصاویری که در حقیقت فایل‌های آلوده‌ای هستند که کاربر با بارگذاری آن‌ها، امکان ردیابی فعالیت‌هایش را به هکرها می‌دهد.