فقه فضای مجازی یا دستور جنگ با کاربران؟

در سال‌های اخیر در خارج «فقه فضای مجازی» در حوزه علمیه راه افتاده است. اما هدف این کار چیست؟ طلبه‌ها قرار است چه کاری انجام دهند؟